Inför besöket

Vid ett besök till Notarius Publicus finns en del information att ha i åtanke. Vad exakt som behövs varierar mellan varje enskilt fall, men nedan följer några allmänna råd och användbara länkar.
 
Det är upp till mottagaren vad som behöver legaliseras. Därför är det bra om du tar reda på svar på följande frågor innan ert besök:
 
  • – Vilka handlingar skall legaliseras?
  • – Vad exakt skall intygas av Notarius Publicus? Det kan exempelvis röra sig om äkthet av en kopia eller bevittnande av en signatur.
  • – Behövs ett apostille?
  • – Skall intygandet göras på svenska, engelska, spanska eller något annat språk?
 
I många fall behöver Notarius Publicus verifiera din identitet. Vi rekommenderar därför att ha med sig en giltig ID-handling i original (exempelvis ett svenskt pass eller körkort). Kontrollera gärna giltighetsdatumet på handlingen innan besöket!
 

Länkar

 

Migrationsverket – Inbjudan för Schengenvisering

Om du ska bjuda in en släkting eller vän till Sverige kan du behöva fylla i en inbjudningsblankett och skicka till den som ska besöka dig. En inbjudan för en person som ska söka visum i Sverige är också en handling som Notarius Publicus kan bestyrka. Viktigt är då att man tar med sig en ifylld kopia av Migrationsverkets inbjudan, som hittas härnedan.

Länk till blanketten på Migrationsverkets webbsida

Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd

MFoF är en statlig myndighet som arbetar för att barn ska få en trygg uppväxt och bra relationer till sina föräldrar. De är kunskapsmyndighet för föräldraskapsstöd, familjerådgivning och socialnämndernas familjerättsliga ärenden. De arbetar också för att adoptioner till Sverige ska ske på ett lagligt och etiskt godtagbart sätt.

Länk till MFoF:s webbsida

Utrikesdepartementet

UD ansvarar för Sveriges förbindelser med andra länder och internationella organisationer och för bistånds- och internationell handelspolitik. UD utgör tillsammans med cirka 100 utlandsmyndigheter utrikesförvaltningen. Vissa dokument behöver bestyrkas av Notarius Publicus innan de skickas till UD.

Länk till UD:s webbsida

Notaries of Europe

Notaries of Europe är det officiella organet som representerar yrkesgruppen Notarius Publicus i ärenden med Europeiska institutioner. Här kan man även hitta relevant information om det syfte som Notarius Publicus har samt senaste nytt i dess utveckling och framsteg.

Länk till Notaries of Europe:s webbsida