Inför besöket

Inför besöket

Vid ett besök till Notarius Publicus finns en del information att ha i åtanke. Vad exakt som behövs varierar mellan varje enskilt fall, men nedan följer några allmänna råd och användbara länkar.

 

Det är upp till mottagaren vad som behöver legaliseras. Därför är det bra om du tar reda på svar på följande frågor innan ert besök:

 

  • – Vilka handlingar skall legaliseras?
  • – Vad exakt skall intygas av Notarius Publicus? Det kan exempelvis röra sig om äkthet av en kopia eller bevittnande av en signatur.
  • – Behövs ett apostille?
  • – Skall intygandet göras på svenska, engelska, spanska eller något annat språk?

 

I många fall behöver Notarius Publicus verifiera din identitet. Vi rekommenderar därför att ha med sig en giltig ID-handling i original (exempelvis ett svenskt pass eller körkort). Kontrollera gärna giltighetsdatumet på handlingen innan besöket!

 

Länkar