HUR VI KAN HJÄLPA ER

En notarius publicus utses av länsstyrelsen med uppdrag att hjälpa allmänheten med att kontrollera och intyga riktigheten i olika uppgifter. Vanligt förekommande uppdrag  där vi hjälper er kan vara när ni behöver få apostille, bestyrka er underskrift samt kopior av dokument såsom betyg eller examina vid studier eller arbete utomlands. 

Adoption

LÄS MER

Bestyrkande av inbjudan

LÄS MER

Bestyrkande av fullmakt

LÄS MER

Apostille

LÄS MER

Bestyrkande av underskrift

LÄS MER

Bestyrkande av firmateckningsrätt

LÄS MER