Notariella tjänster

Notariella tjänster

Bestyrkande av handlingar

I många situationer behöver underskrifter bestyrkas av Notarius Publicus innan de skickas till exempelvis en myndighet.

Apostille enligt Haagkonventionen

Apostille är en auktorisering enligt Haagkonventionen, som används i internationella sammanhang och utfärdas av Notarius Publicus.

Fullmakter

Fullmakter används i vitt skilda sammanhang med olika ändamål, men oavsett innehållet krävs oftast hjälp av en Notarius Publicus. Vår Notarius Publicus är spansktalande och vi utfärdar bland annat spanska fullmakter.