Adoption

Under en internationell adoptionsprocess har oftast den sökande flertalet kontakter med utländska myndigheter som ibland kräver att olika typer av dokument ska säkerställas av Notarius Publicus innan de skickas in för granskning. I det skedet kan vi hjälpa er genom att legalisera dokumenten innan slutgiltig kontakt med myndigheten.

Bestyrkande av inbjudan

En inbjudan för en person som ska söka visum i Sverige är också en handling som Notarius Publicus kan bestyrka. Viktigt är då att man tar med sig en ifylld kopia av Migrationsverkets inbjudan, som hittas här

Bestyrkande av fullmakt

När det gäller fullmakt är det viktigt att komma ihåg att den måste överensstämma med de krav och lagar som råder i det land den ska användas. Därför ska man säkerställa att innehållet i fullmakten är fullständig innan den kan bestyrkas av Notarius Publicus. När fullmakten är fullständig tar du med dig giltig identitetshandling och […]

Apostille

Apostille är en auktorisering enligt artikel 6 i Haagkonventionen den 5 oktober 1961 som undantar den från varje form av annat bestyrkande. Detta innebär att inget ytterligare godkännande normalt sett behövs från en utländsk ambassad.

Bestyrkande av underskrift

Ett vanligt uppdrag som Notarius Publicus har är att bestyrka underskrift, där de vanligaste handlingarna är underskrift på en fullmakt eller en inbjudan för en person som ska söka visum för resa till Sverige.