Om Notarius Publicus

En notarius publicus utses av länsstyrelsen med uppdrag att hjälpa allmänheten med att kontrollera och intyga riktigheten i olika uppgifter. Vanligt förekommande uppdrag som notarius publicus åtar sig är att utfärda apostiller, bestyrka underskrifter samt kopior av betyg eller examina inför studier eller arbete utomlands.

Det finns många typer av dokument som notarius publicus kan vara behjälplig med. Vad som behöver göras vid en legalisering är i första hand upp till dokumentets mottagare. För vissa typer av dokument kan vi hjälpa till med att skriva eller granska innehållet. Varje fall är individuellt, så kontakta gärna oss och beskriv vad som behöver göras, så återkommer vi med prisuppgift och tidsförslag.