Bestyrkande av underskrift

Ett vanligt uppdrag som Notarius Publicus har är att bestyrka underskrift, där de vanligaste handlingarna är underskrift på en fullmakt eller en inbjudan för en person som ska söka visum för resa till Sverige.