Bestyrkande av inbjudan

En inbjudan för en person som ska söka visum i Sverige är också en handling som Notarius Publicus kan bestyrka. Viktigt är då att man tar med sig en ifylld kopia av Migrationsverkets inbjudan, som hittas här