Bestyrkande av fullmakt

När det gäller fullmakt är det viktigt att komma ihåg att den måste överensstämma med de krav och lagar som råder i det land den ska användas. Därför ska man säkerställa att innehållet i fullmakten är fullständig innan den kan bestyrkas av Notarius Publicus. När fullmakten är fullständig tar du med dig giltig identitetshandling och undertecknar dokumentet inför Notarius Publicus.