Bestyrkande av firmateckningsrätt

För att intyga att någon har firmateckningsrätt ska man först få ett registreringsbevis utfärdat, stämplat och undertecknat av Bolagsverket, som sedan bestyrks av Notarius Publicus.