Apostille

Apostille är en auktorisering enligt artikel 6 i Haagkonventionen den 5 oktober 1961 som undantar den från varje form av annat bestyrkande. Detta innebär att inget ytterligare godkännande normalt sett behövs från en utländsk ambassad.