Adoption

Under en internationell adoptionsprocess har oftast den sökande flertalet kontakter med utländska myndigheter som ibland kräver att olika typer av dokument ska säkerställas av Notarius Publicus innan de skickas in för granskning. I det skedet kan vi hjälpa er genom att legalisera dokumenten innan slutgiltig kontakt med myndigheten.