Migrationsverket- Inbjudan

En inbjudan för en person som ska söka visum i Sverige är också en handling som Notarius Publicus kan bestyrka. Viktigt är då att man tar med sig en ifylld kopia av Migrationsverkets inbjudan, som hittas härnedan.

Formulär

Myndigheten för Familjerätt och Föräldraskapsstöd

MFoF är en statlig myndighet som arbetar för att barn ska få en trygg uppväxt och bra relationer till sina föräldrar. De är kunskapsmyndighet för föräldraskapsstöd, familjerådgivning och socialnämndernas familjerättsliga ärenden. De arbetar också för att adoptioner till Sverige ska ske på ett lagligt och etiskt godtagbart sätt.

MFoF Hemsida

Utrikesdepartementet

UD ansvarar för Sveriges förbindelser med andra länder och internationella organisationer och för bistånds- och internationell handelspolitik. UD utgör tillsammans med cirka 100 utlandsmyndigheter utrikesförvaltningen.

Utrikesdepartementets Hemsida

Notaries of Europe

Notaries of Europe är det officiella organet som representerar yrkesgruppen Notarius Publicus i ärenden med Europeiska institutioner. Här kan man även hitta relevant information om det syfte som Notarius Publicus har samt senaste nytt i dess utveckling och framsteg.

Notaries of Europe Hemsida